LINE@ ID : @zca6414b

Facebook : ไทยเซฟ โปรดักส์ หาดใหญ่เครื่องมือช่าง

คุณจำรูญ นาควานิชผู้จัดการฝ่ายการตลาดมือถือ  081-5422154
คุณรัชนก  นาควานิชรองผู้จัดการฝ่ายการตลาด มือถือ  089-7334988
คุณศศิธรฝ่ายขายเครื่องเชื่อม-ตัด/เครื่องมือช่างมือถือ  088-7897863
คุณอรณิชฝ่ายขายอุปกรณ์ความปลอดภัยมือถือ  086-4915718
ธัญญารัตน์ฝ่ายการตลาดออนไลน์มือถือ  088-7897863
คุณนิพนธ์ ฝ่ายงานซ่อม/บริการลูกค้า โทร.  074-209236-8 
คุณสุพัตรศร ฝ่ายสโตร์ โทร.  074-209236-8 
คุณชาญณรงค์ฝ่ายการตลาดออนไลน์/ไอทีโทร.  082-3729120
คุณศุภชัย ฝ่ายการตลาดโทร.  082-3143160

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ 
เวลา 08:00 – 17:00 น. 

 แผนที่

 แผนที่จาก Google map